Organisatie

Stibat staat onder leiding van een bestuur en wordt bijgestaan door een bureau onder leiding van een directeur. Per 31 december 2014 had Stibat 11 fte’s. Stibat hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001: 2008. Voor dit systeem zijn we gecertificeerd. Jaarlijks voert Lloyd’s Register Quality de externe audit uit.

Stibat verzorgt de inzameling en recycling van lege batterijen voor deelnemende producenten en importeurs. Dat gebeurt op basis van het Besluit en de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008. De regeling bevat regels over het afvalbeheer en het gebruik van gevaarlijke stoffen in batterijen en accu’s. De manier waarop Stibat invulling geeft aan haar wettelijke verplichtingen staat beschreven in een collectieve mededeling die ze heeft ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Medewerkers

Jan Bartels

(Directeur)

Elaine Brender à Brandis

(Medewerkster Communicatie)

Jeanine van Dijk

(Manager Communicatie)

Anneloes van Huuksloot

(Monitoring & Databeheerder)

Gert Jan van Huuksloot

(Manager Landelijk Dekkend Netwerk)

Joas van Lent

(Manager Logistiek en Recycling)

Harm Noorman

(Manager Producenten Services)

Anja Noordijk

(Financieel medewerkster)

Robert Rozenberg

(Project Manager)

Lia Schenk

(Medewerkster Producenten Services)

Sandra Stougje

(Medewerkster Logistiek en Recycling)

Marianne Switzar

(Medewerkster Landelijk Dekkend Netwerk)

Douglas de Haas

(Controller)

Colofon

Stibat (Stichting Batterijen)
Röntgenlaan 7
2719 DX Zoetermeer

e info@stibat.nl
t 079 - 363 20 90

Postbus 719
2700 AS Zoetermeer

www.stibat.nl
www.legebatterijen.nl
www.batteryworld.nl
www.facebook.com/legebatterijen

Concept en realisatie
RedactiePartners

Bestuur

L.T.J.M. (Laurens) ten Horn, voorzitter – Directeur LtH Consult
R. (Ronald) van de Straat, penningmeester – Directeur externe betrekkingen Procter & Gamble Nederland B.V. (tot 1 juli 2014)
R. (Ram) Behari, bestuurslid – Directeur Spectrum Brands Benelux B.V. (penningmeester vanaf 1 juli 2014)
E. (Erik) van der Hout, bestuurslid – Manager Business Development Accell Group
K. (Karel) van Nielen, bestuurslid – Commercial Finance Manager Benelux Procter & Gamble (vanaf 1 juli 2014)
Mr. E.J. (Eric Jan) Schipper, bestuurslid – Manager P&O en Externe Betrekkingen Intergamma B.V.
E. (Eelco) Smit, bestuurslid – Senior Manager Sustainability Philips Consumer Lifestyle B.V.
W.V.T. (Wim) Willems, bestuurslid – Group Manager Corporate Affairs Panasonic Energy Europe