Stibat: hét batterijenservice- en
kenniscentrum van Nederland

De producentenverantwoordelijkheid voor batterijen. Die vormt de basis van Stibat. Dat begint in 1995 met de Nederlandse wetgeving. Vanaf die tijd hebben batterijenproducenten en -importeurs de wettelijke plicht en verantwoordelijkheid om batterijen in te zamelen en te recyclen. De batterijenbranche besluit een stichting op te richten (Stichting Batterijen) en koppelt daaraan een uitvoerings­organisatie (Stibat). In het bestuur zijn alle grote batterijproducenten vertegenwoordigd. Op 3 mei 1995 schrijft de eerste klant zich in bij Stibat.

Inzamelpercentage

Het belangrijkste cijfer en meetmoment voor Stibat is het inzamelpercentage. Dit is het percentage batterijen dat we inzamelen in relatie tot het aantal op de markt gebrachte batterijen van de afgelopen drie jaar. In 2014 moet dit minimaal 25 procent zijn en met een percentage van 44,6 procent halen we dat ruimschoots. Stibat heeft daarnaast nog drie belangrijke taken: het verzorgen van een landelijk dekkende inzamelstructuur van één inleverpunt per tweeduizend inwoners (per gemeente), het behalen van het recyclingresultaat en de communicatie met consumenten.

Producenten en importeurs

In 2014 had Stibat 909 klanten: de producenten en importeurs van batterijen die zich via een toe­-tredingsovereenkomst bij ons aansloten. Stibat neemt ze veel werk uit handen. Zo verzorgen wij de inzameling, recycling en sortering van batterijen en de communicatie rondom de inzameling. Ook registreren we de importeur of producent én rapporteren we aan de overheid het gewicht batterijen dat ze jaarlijks op de Nederlandse markt brengen. De verkoopgegevens van batterijen vullen produ-centen en importeurs eenvoudig in via ons digitale opgavesysteem myBatbase. Vervolgens maken wij één collectieve rapportage. Op die manier hebben ze de garantie dat ze zijn ingeschreven bij het register en voldoen aan de vier wettelijke vereisten. Voor de diensten van Stibat betalen klanten een beheerbijdrage: een vast bedrag per batterij aan de hand van vastgestelde gewichtscategorieën.

Consumenten en inleverpunten

Stibat heeft een landelijk dekkend inzamelnetwerk bij alle winkels die batterijen verkopen en die wettelijk verplicht zijn om batterijen in te zamelen. Waar je ze koopt kun je ze kwijt! In elke gemeente heeft Stibat minimaal één inleverpunt per tweeduizend inwoners. Zo zorgen we dat consumenten afgedankte batterijen altijd wel ergens in de buurt kunnen inleveren. Met voorlichtingscampagnes activeren we consumenten en maken we ze bewust van het belang van gescheiden inleveren. Bijvoorbeeld via onze campagne ‘Lege batterijen? Lever ze in en WIN!’, waarbij mensen kans maken op een Pluim of € 2.000,- aan reischeques. Iedere maand trekt een gerechtsdeurwaarder hiervoor 51 zakjes met batterijen die mensen inleverden. Onze chauffeurs halen de afgedankte batterijen op bij de inleverpunten en ruilen dan de volle inzamelton of -doos in voor een lege. Daarna gaan de batterijen naar het sorteercentrum in Lelystad en wordt het totale inlevergewicht vastgesteld. Na sortering worden de batterijen getransporteerd naar recyclers in Europa, die voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de EU-richtlijnen.

Het proces van Stibat

Ophaalverzoeken, vragen en opmerkingen

Stibat maakt het de aangesloten producenten en importeurs, maar ook de consumenten en inleverpunten zo gemakkelijk mogelijk. We bieden ondersteuning bij de registratie van de op de markt gebrachte batterijen. We verzorgen de complete keten van batterijeninzameling, -sortering en -recycling en nemen zo veel mogelijk administratieve en operationele zorgen uit handen. Voor ondersteuning bij het invullen van de opgave nemen klanten eenvoudig contact op met het servicecentrum (het team Producenten Services). Ook inleverpunten, consumenten, gemeenten en de overheid kunnen bij ons terecht voor ophaalverzoeken of met vragen en opmerkingen over het inzamelen, sorteren en recyclen van batterijen. Stibat fungeert als kennis- en servicecentrum, zet nieuwe structuren voor veilige en verantwoorde inzameling op en verzorgt maatwerk voor producenten en importeurs. Kortom, Stibat vormt dé autoriteit in Nederland op het vlak van mobiele energiedragers.

De organisatie

Visie Stibat

Mobiele energie is in toenemende mate een onlosmakelijk onderdeel van ons leven. Het gebruik ervan dient op een maatschappelijk verantwoorde en veilige manier plaats te vinden.

Missie Stibat

Stibat biedt dé oplossing voor het verantwoord, duurzaam en veilig inzamelen en recyclen van mobiele energiedragers.

1. Inzamelresultaat;

realiseren van het (wettelijk vastgestelde) inzamelpercentage.

2. Inzamelstructuur;

verzorgen van een landelijk dekkend netwerk van inleverpunten.

3. Recyclingresultaat;

realiseren van de (wettelijk vastgestelde) recyclingefficiency.

4. Communicatie;

consumenten bewust maken van het belang van gescheiden inzameling.

Daarnaast verzorgt Stibat de registratie van batterijen­producenten en -importeurs voor de Nederlandse overheid.