Inzamelresultaat

Een belangrijke taak van Stibat is het realiseren van het (wettelijk vastgestelde) inzamelpercentage. In 2014 moet dit minimaal 25 procent zijn; in 2016 zal een inzameldoelstelling van 45 procent gelden.

Ook is vastgelegd dat producenten en importeurs die batterijen en accu’s op de Nederlandse markt zetten, verantwoordelijk zijn voor het beheer in de afvalfase: de producentenverantwoordelijkheid. Ze zijn verplicht batterijen in te nemen, in te zamelen, te recyclen en te registreren hoeveel batterijen ze op de markt brengen. Voor industriële batterijen (zoals fietsaccu's) geldt geen wettelijke inzameldoelstelling, maar wel een innameplicht. Producenten en importeurs zijn dus verplicht een batterij of accu in te nemen als deze aangeboden wordt. De wettelijke basis van deze regelingen vormt het Besluit en de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008.

Stibat zorgt voor de invulling van de producentenverantwoordelijkheid: de innameplicht en de vier taken (de inzameling, het inzamelnetwerk, de recycling en de communicatie met consumenten over het belang van gescheiden inzameling). Daarnaast verzorgen we de verplichte registratie van producenten en importeurs voor zowel draagbare als industriële batterijen. Stibat voert die taken namens de producenten en importeurs uit en neemt daarmee veel werk uit handen.

Groei aantal klanten
Producenten en importeurs

Controle klanten

Elke jaar controleert Stibat dertig tot veertig klantopgaven van de op de Nederlandse markt gebrachte batterijen. Op die manier borgen we juiste en volledige opgaven voor het rapporteren van de Nederlandse cijfers aan de Europese Commissie. We kunnen tijdig bijsturen en informeren producenten en importeurs over de juiste invulwijze en ondersteunen ze daarbij. In 2014 kwamen geen opvallende zaken aan het licht. Dankzij de controles constateren we een verbetering bij het invullen van opgaven.

"Onze opgave werd altijd verzorgd door onze controller. Toen we plotseling afscheid van hem namen, bleven we achter met een compleet onoverzichtelijke administratie. Ineens moest ik mij verdiepen in alles rond milieubijdragen en ik had geen idee waar ik moest beginnen. Gelukkig kwam Ernst & Young vrij kort daarop langs in opdracht van Stibat. Ik was blij met deze steekproef: zo werd duidelijk wat er van me werd verwacht. Stibat heeft me daarna fantastisch bijgestaan met alle mogelijke informatie en documentatie. Omdat ik al mijn vragen bij ze mocht neerleggen, kon ik een heldere en toegankelijke administratie realiseren in SAP. Met één druk op de knop staat 95 procent van de opgave nu klaar."

Edwin van Woudenberg, manager backoffice Bosch

Resultaten

Inzamelpercentage voor draagbare batterijen

Twee cijfers zijn van belang voor het inzamelpercentage van draagbare batterijen. Allereerst het gewicht van de ingezamelde batterijen van het kalenderjaar. En ten tweede het gemiddelde gewicht van de op de markt gebrachte batterijen (put on market, POM) in het kalenderjaar plus de twee daaraan voorafgaande jaren. Het inzamelpercentage berekenen we door het eerste cijfer door het tweede te delen en met 100 procent te vermenigvuldigen.

Voor 2014:

  • Gewicht ingezamelde batterijen in 2014
  • (POM 2014 + POM 2013 + POM 2012) / 3

Op 31 december 2014 telde Stibat 909 klanten (tegen 891 in 2013). 741 klanten zijn producenten en importeurs van draagbare batterijen, 83 klanten zijn producenten en importeurs van industriële batterijen en 85 klanten zijn producenten en importeurs van draagbare én industriële batterijen. In 2014 brachten deze producenten en importeurs samen 431.586.866 batterijen op de markt (cijfers bijgewerkt tot 31 mei 2015, in 2013: 371.841.501). Hierbij ging het om 428.780.653 draagbare batterijen (2013: 366.673.296) en 2.806.213 industriële batterijen (2013: 5.168.205).

Op de markt gebrachte batterijen

Fietsaccu's (industriële batterijen)

De elektrische fiets is steeds populairder. Met deze nieuwe trend stijgt ook het aantal afgedankte accu's. En krijgt de fietsbranche te maken met een nieuwe afvalstroom. Op vraag van enkele fietsproducenten ontwikkelde Stibat in 2013 een maatwerkoplossing voor de fietsbranche en zette een inzamelnetwerk via de fietsdealers op. In 2014 ging dit van start.

Het doel was in het eerste jaar 80.000 kilogram fietsaccu's in te zamelen. Met een resultaat van 87.014 kilogram ingezamelde fietsaccu's, behaalden we dit aantal ruim. Stibat bewees daarmee dat we in korte tijd een effectief en efficiënt inzamelsystemen voor mobiele energiedragers kunnen opzetten. Voor het inzamelen vraagt Stibat een beheerbijdrage van 3 euro per kilogram. Deze berekening is gebaseerd op de totale kosten van proces: een fijnmazig inzamelnetwerk, het transport, het sorteren en de recycling. Het systeem is op die manier kapitaaldekkend.

"Het inzamelmiddel voor afgedankte batterijen biedt ons een mooie gelegenheid om een signaal af te geven. Veel van onze klanten moeten voldoen aan milieucertificeringen en ze verwachten van ons hetzelfde. Door als inleverpunt van Stibat op te treden, laten we aan klanten zien waar Rexel voor staat. Het inzamelmiddel is een mooi onderdeel van ons winkelinterieur, waar we echt een show mee maken. Zo doen we ons voordeel met de innameplicht! De samenwerking met Stibat verloopt eigenlijk geruisloos; het gaat allemaal vanzelf. Heel fijn voor ons is de kwartaalrapportage van het opgehaalde gewicht. Die kunnen wij weer gebruiken voor de milieuopgave aan ons Franse moederbedrijf."

Herman Luksen, kwaliteitsmanager bij distributeur elektronische materialen

Fietsaccu's

De elektrische fiets is niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Met deze trend steeg ook het aantal afgedankte accu’s en kreeg de fietsbranche te maken met een nieuwe afvalstroom. Op verzoek van enkele fietsproducenten ontwikkelde Stibat in 2013 een maatwerkoplossing voor de fietsbranche en zette een inzamelnetwerk via de fietsdealers op, specifiek gericht op de inzameling van afgedankte accu’s van elektrische fietsen. In 2014 ging dit van start. Het doel was het eerste jaar een gewicht van 80 ton accu’s in te zamelen. Met een resultaat van ruim 87 ton werd deze doelstelling ruimschoots gehaald. Stibat bewees daarmee dat we in korte tijd een effectief en efficiënt inzamelsysteem kunnen opzetten voor een specifieke groep van gebruikers.

Industriële batterijen

De elektrische fiets is niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Met deze trend steeg ook het aantal afgedankte accu’s en kreeg de fietsbranche te maken met een nieuwe afvalstroom. Op verzoek van enkele fietsproducenten ontwikkelde Stibat in 2013 een maatwerkoplossing voor de fietsbranche en zette een inzamel­netwerk via de fietsdealers op, specifiek gericht op de inzameling van afgedankte accu’s van elek­trische fietsen. In 2014 ging dit van start. Het doel was het eerste jaar een gewicht van 80 ton accu’s in te zamelen. Met een resultaat van ruim 87 ton werd deze doelstelling ruimschoots gehaald. Stibat bewees daarmee dat we in korte tijd een effectief en efficiënt inzamelsysteem kunnen opzetten voor een specifieke groep van gebruikers.

61 procent gaf Stibat een 8 of hoger

Ook in 2014 vroeg Stibat via een online enquête aan klanten hoe zij de dienstverlening van Stibat ervaren. Op deze enquête ontvingen wij een mooie respons van 57 procent. Op deze manier krijgen wij een goed inzicht in onze sterke punten en vooral onze verbeterpunten en kunnen daarmee onze dienstverlening optimaliseren.

Resultaten

Van de 909 klanten werkten er 517 mee aan de enquête (57 procent). Stibat kreeg van de klanten een gemiddeld cijfer van 7,7. 112 klanten gaven een 9 of 10 (22 procent), 200 klanten gaven een 8 (39 procent) en 141 klanten een 7 (27 procent). 64 klanten gaf Stibat een 6 of lager (12 procent). Als reden geven klanten voornamelijk invoerproblemen. Dat blijft ook komend jaar voor Stibat een belangrijk punt van aandacht.