Inzamelstructuur

Om effectief in te zamelen is een uitgebreid netwerk van inleverpunten onmisbaar. Dankzij dit netwerk kunnen consumenten overal in de buurt lege batterijen kwijt of fietsaccu’s bij fietsdealers inleveren. Momenteel heeft Stibat in elke gemeente minimaal één inleverpunt per tweeduizend inwoners. Dit is een direct gevolg van de wettelijke distributeursverplichting. Deze verplichting houdt in dat elk bedrijf dat batterijen aan een consument verkoopt, deze ook weer moet inzamelen. Centraal staat een (kosten)efficiënte ophaalmethode met een goed serviceniveau voor de winkels en andere inleverpunten. Veilig en verantwoord inzamelen staat daarbij voorop.

Landelijk dekkend netwerk

In 2013 is het team Landelijk Dekkend Netwerk (LDN) opgezet. Dit team houdt zich bezig met de voorwaarden rondom het inzamelnetwerk en een effectieve, verantwoorde en veilige invulling daarvan. Zo produceerde LDN onder andere de e-learningmodules, vernieuwde instructiekaarten en -stickers. Hierop staat informatie over een veilige en verantwoorde omgang met afgedankte batterijen. De inleverpunten komen zo meer te weten over de verschillende soorten batterijen, de wet- en regelgeving en de innameplicht. Ook komt aan de orde wat te doen in geval van een mogelijk incident.

Bezoek retailers

In 2014 bezocht Stibat de hoofdkantoren van ruim honderd winkelketens. Het doel: de zichtbaarheid van Stibat vergroten en de winkelketens informeren over onze diensten. Ook willen we ze wijzen op hun innameplicht, oftewel ‘Waar je ze koopt, kun je ze kwijt!’. Dit betekent dat winkelbedrijven en andere distributiepunten die (producten met) batterijen verkopen, wettelijk verplicht zijn de batterijen ook weer in te nemen van consumenten. Het resultaat is dat de consumenten Stibat nu beter weten te vinden.

"Wij nemen graag onze verantwoordelijkheid om een groot aandeel in de inzameling te realiseren. Veel bezoekers komen tussen drie en zes keer per week bij een EMTE-supermarkt en we informeren hen graag over gescheiden inzameling. Het inzamelmiddel is daarbij een fantastisch en communicatief middel. Zo maken we klanten er gemakkelijk op attent hoe eenvoudig het is om afgedankte batterijen retour te geven. De communicatie met Stibat zelf verloopt trouwens ook prima. Met de automatische ophaalplanner schatten ze goed in wanneer de inzamelmiddelen vol zijn en bij extra drukte is een belletje altijd mogelijk."

Jos Poorts, facilitymanager bij groothandel- en supermarktketen Sligro en EMTE

Verruiming openingstijden callcenter

Inleverpunten, scholen en consumenten kunnen het tele-foonnummer 0800 022 5001 bellen als het inzamelmiddel (bijna) vol is, voor algemene vragen of bij incidenten.

Stibat werkt sinds 2014 met een nieuw callcenter met verruimde openingstijden. Het callcenter is op werkdagen geopend van 8.00 tot 22.00 uur (in plaats van 9.00 tot 17.00 uur) en op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur (voorheen was het callcenter op zaterdag gesloten). De nieuwe openingstijden sluiten beter aan bij die van de inleverpunten. Buiten de reguliere openingstijden zijn we altijd bereikbaar voor incidenten.

Nieuwe webshop scholen

Stibat heeft in 2014 de webshop voor basisscholen vernieuwd. Hiervoor werkt Stibat samen met een totaalleverancier voor onder andere het primair onderwijs. Door afgedankte huishoudbatterijen volgens de spelregels in te leveren bij Stibat, verdienen basisscholen spaarpunten. De basisscholen ruilen de spaarpunten vervolgens in voor waarde­-coupons, waarmee ze eenvoudig zelf kunnen shoppen bij de webshop van onze toeleverancier. Dit bedrijf biedt 30.000 producten, van speelgoed en lesmateriaal tot tafels en stoelen. Verder kunnen basisscholen via de website www.batteryworld.nl inloggen op een eigen pagina (mystibat). Hier kunnen ze hun puntensaldo inzien, eigen gegevens aanpassen en doorgeven als het inzamelmiddel vol is.

Spaarlampen

Wettelijk is bepaald dat ook spaarlampen apart ingezameld moeten worden. Onder andere Wecycle organiseert de inzameling en recycling van energiezuinige verlichting in Nederland. Omdat de inzamel­middelen voor de spaarlampen in winkels veelal naast de inzamelmiddelen voor batterijen staan, nam Wecycle contact op met Stibat voor het ophalen van de spaarlampen. We sloten een overeenkomst af en nemen nu de batterijen en spaarlampen bij de afgesproken kanalen tegelijkertijd mee.

Resultaten

Retailers

Inleverpunten voor batterijen zijn te vinden bij supermarkten, doe-het-zelfzaken, speelgoed-, elektronica- en fotowinkels en overige non-foodwinkels. Het totaal ingezamelde gewicht is licht gestegen. Zo haalden we in 2014 1.076.970 kilogram batterijen op tegen 1.018.879 kilogram in 2013.

Scholen

Daarnaast zijn er circa vijfduizend (4.999) basisscholen actief met het inzamelen van afgedankte batterijen. Scholen kunnen met ingezamelde batterijen waardecoupons verdienen. Het totaal ingezameld gewicht is toegenomen bij scholen. In 2014 haalden we 130.399 kilogram op en in 2013 126.789 kilogram.

Ingezamelde batterijen retail
Ingezamelde batterijen op scholen

Overig

Onder de categorie ‘overig’ vallen de inleverpunten bij benzinestations, campings, installatiebedrijven, hotels en de scouting. In 2014 haalden we bij deze 1.425 inleverpunten 35.599 kilogram batterijen op.

Afvalinzamelaars

Buiten het eigen netwerk werkt Stibat nauw samen met professionele afvalinzamelaars. Zij halen afgedankte batterijen op bij bedrijven, kantoren en alle gemeentelijke depots voor klein chemisch afval (kca). Deze batterijen, met in 2014 een gewicht van 1.600.242 kilogram, worden naar ons centrale depot in Lelystad gebracht. Dit cijfer is redelijk stabiel. Zo ging het om 1.593.978 kilogram in 2010, 1.518.681 kilogram in 2011, 1.625.046 kilogram in 2012 en 1.541.810 kilogram in 2013. In Lelystad worden de batterijen gesorteerd.

Ingezamelde batterijen afvalinzamelaars

Fietsdealers

De elektrische fiets wordt ieder jaar populairder: jaarlijks komen circa 220.000 fietsaccu’s op de Nederlandse markt. Stibat heeft ruime ervaring met het verantwoord inzamelen van draagbare batterijen. De fietsbranche vroeg ons een inzamelstructuur voor fietsaccu’s op te zetten en toe te voegen aan het bestaande inzamelsysteem. Vanaf 1 januari 2014 zorgt Stibat voor de inzameling en recycling van deze bijzondere batterijen. Op maandag 3 maart 2014 werd (symbolisch) de duizendste fietsaccu ingeleverd tijdens de FietsVAK. In totaal is 87.014 kilogram aan fietsaccu’s opgehaald (doelstelling: 80.000 kilogram).