Voorwoord

2014 was een bewogen jaar. Zo bouwden we een geheel nieuw inzamelnetwerk voor fietsaccu's op en zetten we onszelf stevig op de kaart als serviceverlener van maatwerk. Daarnaast richtten we ons op specifieke doelgroepen via gerichte consumentenacties en bleven social media ook in 2014 onveranderd een succes. Opvallend was verder de stijging van het aantal op de markt gebrachte batterijen in vergelijking met het jaar 2013. En daarbij het feit dat niet alle batterijen beschikbaar zijn voor inzameling. De vraag rijst dan ook: hoe betrouwbaar is het inzamelpercentage nog als ijkpunt voor het bepalen van het consumentengedrag voor wat betreft batterijen en het resultaat van Stibat?

"Het aantal op de markt gebrachte batterijen steeg met bijna 15 procent.
Je kunt je voorstellen dat dit een groot effect heeft op het inzamelpercentage."

Inzamelpercentage

Het inzamelpercentage berekenen we door het aantal ingezamelde batterijen af te zetten tegen het aantal op de markt gebrachte batterijen. Voor dat laatste cijfer zijn we afhankelijk van de opgaven van de producenten en importeurs. Het ligt dus buiten onze invloedssfeer, maar we worden er wél op gecontroleerd. Bovendien wordt de levensduur van batterijen steeds langer; de batterijen die dit jaar op de markt zijn gezet, zijn nog lang niet allemaal beschikbaar voor inzameling. Je kunt je dan ook afvragen of de berekening van het inzamelpercentage inmiddels niet achterhaald is. We hopen op deze belangrijke vraag de komende jaren samen met de Europese koepelorganisatie Eucobat en de overheid een antwoord te vinden.

Fietsaccu's

Mooi om te zien dit jaar was de uitrol van het inzamelnetwerk voor fietsaccu’s. Dat proces is vlot en probleemloos verlopen. In 2012 vroegen enkele producenten en importeurs van fietsen ondersteuning aan Stibat bij het inzamelen en (laten) verwerken van gebruikte fietsaccu’s. Deze organisaties en hun dealers hebben een inname­plicht, maar beschikten niet over de expertise en het netwerk om de accu’s veilig en verantwoord in te zamelen en te verwerken. Het was voor ons een mooie testcase op het vlak van maatwerk, het ontwikkelen van specifieke oplossingen voor specifieke branches of batterijsoorten. Op de beurs FietsVAK mocht secretaris-generaal Siebe Riedstra van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu sym­bolisch de duizendste accu in ontvangst nemen. Onze doelstelling voor 2014 was een gewicht van 80 ton kilogram in te zamelen en het resultaat was 87 ton. Met recht een succes te noemen.

Ingezamelde fietsaccu's
"Inmiddels hebben we rond de 909 klanten en een landelijke dekking met 23.907 inleverpunten"

Communicatie consumenten

Een belangrijke taak van Stibat is bewustwording creëren bij consumenten. Nu bleek de inzameling in grote steden achter te blijven bij het landelijk gemiddelde. Om mensen te stimuleren batterijen in te zamelen en ze bekend te maken met Stibat, stonden we met een stand in diverse winkelcentra. Komend jaar willen we deze activiteit verder uitbouwen. Daarnaast blijven we uiteraard actief op social media, onverminderd een succes voor Stibat.

Service in het vaandel

Volgend jaar bestaat Stibat alweer twintig jaar. Inmiddels worden we gezien als autoriteit op het vlak van veilige en verantwoorde inzameling, sortering en recycling van mobiele energiedragers en zijn we een gesprekspartner voor de overheid. In 2014 hadden we 909 klanten en een landelijke dekking met maar liefst 23.907 inleverpunten. Uniek, dit fijnmazige netwerk. Consumenten kunnen zonder problemen afgedankte batterijen altijd ergens kwijt. Er gebeurde veel in die jaren. Maar één ding bleef en blijft ongewijzigd: het leveren van service staat voorop.

Laurens ten Horn
Voorzitter Stibat
(Stichting Batterijen)